head_banner

מה תפקידה של רצועת הטיימינג?

תפקידה של רצועת התזמון הוא: כשהמנוע פועל, מהלך הבוכנה, פתיחה וסגירה של השסתום, סדר ההצתה, בפעולת חיבור התזמון, שמרו תמיד על פעולה סינכרונית.רצועת טיימינג היא חלק חשוב ממערכת חלוקת האוויר של המנוע, דרך החיבור עם גל הארכובה ועם יחס העברה מסוים כדי להבטיח את זמן הכניסה והפליטה המדויקים.רצועת טיימינג שייכת לחלקי הגומי, עם התגברות זמן העבודה של המנוע, רצועת טיימינג ואביזרי רצועת טיימינג, כגון גלגל מתיחת רצועת טיימינג, מותחן רצועות טיימינג ומשאבות יישחקו או יזדקנו, כך שכל מי שמצויד ברצועת טיימינג מנוע. , ליצרנים יהיו דרישות מחמירות, בתוך התקופה שנקבעה, החלפה קבועה של רצועת טיימינג ואביזרים.מחזור ההחלפה משתנה בהתאם למבנה המנוע.בדרך כלל, יש להחליף את מחזור ההחלפה כאשר הרכב מגיע ל-60,000 עד 100,000 קילומטרים.מחזור ההחלפה הספציפי צריך להיות כפוף למדריך התחזוקה של הרכב.


זמן פרסום: יולי-01-2022